Gammel Opel / Bornholm

Firlænget gård / Bornholm

Fyrtårn / Bornholm

Forladt stenbrud / Bornholm

Gammel traktor / Bornholm

Forladt lyttestation / Berlin

Opgang med graffiti / Berlin

Forladt lyttestation / Berlin